Waterkwantiteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen waterbeleid Opdrachten algemeen waterveiligheid opdrachten - € 2.147
Algemeen waterbeleid Subsidies(regelingen) - Partners voor Water (HGIS) - € 8.597
Algemeen waterbeleid Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 125
Algemeen waterbeleid Bijdragen aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 17.643
Algemeen waterbeleid Bijdragen aan agentschappen - waarvan bijdrage aan KNMI - € 526
Algemeen waterbeleid bijdragen aan medeoverheden - - € 819
Waterveiligheid Opdrachten waterveiligheid opdrachten - € 2.788
Waterveiligheid Opdrachten grote oppervalktewateren opdrachten - € 2.207
Waterveiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0