Waterkwaliteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Waterkwaliteit Opdrachten - - € 4.076
Waterkwaliteit Subsidies(regelingen) - - € 261
Waterkwaliteit Bijdragen aan agentschappen - - € 0
Waterkwaliteit Bijdragen aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Waterkwaliteit Bijdragen aan agentschappen * Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren - € 0
Waterkwaliteit Bijdragen aan agentschappen * Natuurcompensatie Perkpolder - € 0
Waterkwaliteit Bijdragen aan agentschappen * Natuurlijker Markermeer/IJ'meer - € 0
Waterkwaliteit Bijdragen aan agentschappen * Verruiming vaargeul Westerschelde - € 0
Waterkwaliteit bijdragen aan medeoverheden - - € 460
Waterkwaliteit Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 1.118