Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ruimtelijk instrumentarium Opdrachten - Wabo - € 2
Ruimtelijk instrumentarium Opdrachten - Architectonisch beleid - € 1.744
Ruimtelijk instrumentarium Opdrachten - Overige opdrachten - € 2.919
Ruimtelijk instrumentarium Subsidies(regelingen) - - € 4.472
Ruimtelijk instrumentarium Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 2.436
Ruimtelijk instrumentarium bijdragen aan medeoverheden - - € 492
Geo-informatie Opdrachten - - € 2.385
Geo-informatie Subsidies(regelingen) - Basisregistraties - € 12.532
Geo-informatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - Kadaster - € 36.722
Gebiedsontwikkeling Opdrachten - - € 932
Gebiedsontwikkeling Subsidies(regelingen) - - € 134
Gebiedsontwikkeling Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 0
Gebiedsontwikkeling bijdragen aan medeoverheden - Projecten BIRK - € 2.288
Gebiedsontwikkeling bijdragen aan medeoverheden - Projecten Nota Ruimte - € 68
Gebiedsontwikkeling bijdragen aan medeoverheden - Projecten Bestaand Rotterdams Gebied - € 0
Ruimtegebruik bodem Opdrachten - - € 1.784
Ruimtegebruik bodem Subsidies(regelingen) - Bedrijvenregeling - € 10.746
Ruimtegebruik bodem Subsidies(regelingen) - Bodemsanering NS - € 4.538
Ruimtegebruik bodem Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 2.370
Ruimtegebruik bodem Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 8.709
Ruimtegebruik bodem bijdragen aan medeoverheden - Meerjarenprogramma Bodem - € 1.900
Ruimtegebruik bodem bijdragen aan medeoverheden - Programma Gebiedsgericht instrumentarium - € 0
Ruimtegebruik bodem Bekostiging - Uitvoering klimaatadaptie - € 2.320
Eenvoudig Beter Opdrachten - Eenvoudig beter - € 4.019
Eenvoudig Beter Opdrachten - OLO 3 - € 139
Eenvoudig Beter Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 8.392