Wegen en verkeersveiligheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Netwerk Opdrachten - Beter Benutten - € 10.165
Netwerk Opdrachten - Overige opdrachten - € 6.815
Netwerk Subsidies(regelingen) - - € 1.229
Netwerk Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 3.329
Veiligheid Opdrachten - - € 6.774
Veiligheid Subsidies(regelingen) - VVN - € 3.619
Veiligheid Subsidies(regelingen) - SWOV - € 3.737
Veiligheid Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 3.973
Veiligheid Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 393
Veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 30