Openbaar vervoer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
OV-keten Opdrachten - - € 3.838
OV-keten Subsidies(regelingen) - - € 1.036
OV-keten Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 799