Lucht en geluid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Opdrachten - Verkeersemissies - € 3.061
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Opdrachten - Geluid- en luchtsanering - € 3.370
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Subsidies(regelingen) - Euro 6 en Euro-VI - € 3.544
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 2.477
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder bijdragen aan medeoverheden - NSL - € 0
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder bijdragen aan medeoverheden - Wegverkeerlawaai - € 18.074
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder bijdragen aan medeoverheden - Overige bijdrage medeoverheden - € 21
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder Bekostiging - - € 1.320