Handhaving en toezicht

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Risicovolle bedrijven - € 27.706
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Rail en wegvervoer - € 24.691
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Scheepvaart - € 23.063
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Luchtvaart - € 19.166
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Risicovolle stoffen en producten - € 0
Handhaving en toezicht Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan het agentschap ILT- Water, bodem, bouwen - € 24.425