Bijdrage Investeringsfondsen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijdrage investeringsfondsen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bijdrage aan het Infrastructuurfonds - € 4.821.159
Bijdrage investeringsfondsen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bijdrage aan het Deltafonds - € 1.053.156