Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 34.852
12 Waterkwaliteit € 5.915
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 112.043
14 Wegen en verkeersveiligheid € 40.064
15 Openbaar vervoer € 5.673
16 Spoor € 24.603
17 Luchtvaart € 21.288
18 Scheepvaart en havens € 10.932
19 Klimaat € 81.400
20 Lucht en geluid € 31.867
21 Duurzaamheid € 18.530
22 Externe veiligheid en risico's € 25.225
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 41.030
24 Handhaving en toezicht € 119.051
25 Brede doeluitkering € 1.878.691
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 5.874.315
97 Algemeen departement € 50.901
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 326.186