Apparaatsuitgaven kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven ICT-uitgaven - € 10.400
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven bijdrage SSO's - € 81.784
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven overig materieel - € 12.985
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven eigen personeel - € 177.265
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven externe inhuur - € 6.427
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven overig personeel - € 2.357