Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 591.257
2 Curatieve zorg € 47.457.216
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 23.520.321
4 Zorgbreed beleid € 873.244
5 Jeugd € 110.430
6 Sport en bewegen € 73.079
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 301.646
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 4.825.515
9 Algemeen € 33.736
10 Apparaatsuitgaven € 300.730