Duurzame handel en investeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Beleidsondersteuning, evaluaties en onderzoek - € 3.083
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 4.191
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributies internationaal ondernemen - € 5.506
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen - € 3.881
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Partners for International Business (PIB) - € 410
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Transitiefaciliteit (TF)/ Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK) - € 4.889
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Fonds opkomende markten - € 3.520
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Package4growth non-ODA - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Overig Programmatische Aanpak - € 817
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) PSO/2g@there - € 791
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Finance for International Business (FIB) - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 27.146
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdragen aan agentschappen Versterking economische functie (NBSO's via RVO) - € 6.274
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Transitiefaciliteit - € 2.135
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 44.526
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Wet en regelgeving - € 5.579
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Financiele sectorontwikkeling - € 36.639
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) versterking privaat ondernemerschap - € 54.083
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Infrastructuurontwikkeling - € 33.288
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Samenwerking bedrijfsleven en PPP's - € 5.849
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Bedrijfsleveninstrumentarium - € 6.382
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Technische assistentie DGGF - € 8.000
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 13.284
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bedrijfsmatige technische bijstand - € 1.748
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Labour Organization - € 5.213
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnershipprogramma ILO - € 48.863
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Finance Corporation - € 0
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 15.404