Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toename van voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Internationaal onderwijsprogramma - € 32.691
Toename van voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Marktontwikkeling in het kader voedselzekerheid - € 12.926
Toename van voedselzekerheid Subsidies(regelingen) Voeding - € 21.554
Toename van voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Duurzame voedselproductie - € 55.345
Toename van voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnerschapsprogramma FAO - € 2.500
Toename van voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties versterking ruraal ondernemersklimaat - € 21.895
Toename van voedselzekerheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's voedselzekerheid - € 131.165
Toename van voedselzekerheid Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 10.384
Toename van voedselzekerheid Bijdragen aan agentschappen overig - € 3
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Subsidies(regelingen) Integraal waterbeheer - € 24.577
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Subsidies(regelingen) Drinkwater en sanitatie - € 38.561
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wereldbank - € 14.985
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's integraal waterbeheer - € 40.049
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's drinkwater en sanitatie - € 33.334
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 1.752
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen aan agentschappen overig - € 35
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Subsidies(regelingen) Hernieuwbare energie - € 20.597
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Subsidies(regelingen) Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen - € 26.178
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Subsidies(regelingen) Non-ODA programma's klimaat - € 1.070
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Algemene vrijwillige en verplichte bijdragen - € 9.299
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GEF - € 0
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNEP - € 7.143
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's klimaatbeleid - € 19.043
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's milieubeleid; biodiversiteit en bossen - € 272
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's klimaat, energie en milieutechnologie - € 60
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributie IZA/IZT - € 291
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties overig - € -4