Versterkte kaders voor ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNDP - € 17.500
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNICEF - € 14.000
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNIDO - € 1.941
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Middelenaanvulling multilaterale banken en fondsen - € 108.494
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kapitaalaanvullingen multilaterale banken en fondsen - € 5.945
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Speciale multilaterale activiteiten - € 9.402
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Assistent-deskundigen programma - € 8.900
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties overig - € -2
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 8.368
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 10.053
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Schuldverlichting - € 47.556
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco - € 1.392
Overig armoedebeleid Overig armoedebeleid Koersverschillen - € 93.893
Overig armoedebeleid Overig armoedebeleid Rentesubsidies - € 1.246
Overig armoedebeleid nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNP en/of toerekeningen - - € 0
Overig armoedebeleid nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNP en/of toerekeningen overig - € 3.394
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Subsidies(regelingen) Migratie en ontwikkeling - € 3.100
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Subsidies(regelingen) Migratie en ontwikkeling - € 9.918