Woningmarkt

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Betaalbaarheid Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Overige uitvoeringsinstanties - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap (RvO) - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen Overige uitvoeringsinstanties - € 170
Onderzoek en kennisoverdracht bijdragen aan medeoverheden Experimenten en kennisoverdracht Wonen - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Huurcommissie - € 12.048
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overige uitvoeringsinstanties - € 144
Betaalbaarheid Inkomensoverdrachten Huurtoeslag - € 3.629.966
Betaalbaarheid Opdrachten Begrotingsreserve sanering- en projectsteun woningcorporaties - € 294.314
Betaalbaarheid Opdrachten Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 1.496
Betaalbaarheid Opdrachten Onderzoek en kennisoverdracht - € 2
Onderzoek en kennisoverdracht Opdrachten Basisonderzoek en verkenningen - € 3.338
Onderzoek en kennisoverdracht Opdrachten Onderzoek en kennisoverdracht - € 0
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 201
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Bevordering eigen woningbezit - € 9.748
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Onderzoek en kennisoverdracht - € 0
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG  - € 8.367
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Woonconsumentenorganisaties - € 1.201
Onderzoek en kennisoverdracht Subsidies(regelingen) Samenwerkende kennisinstellingen e.a. - € 4.679