Living environment and construction

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Quality of living environment Contribution to subnational authorities Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 0
Energy and quality of construction Contribution to departmental agencies Beleidsprogramma Energiebesparing(Agentschap RvO) - € 0
Housing construction Contribution to departmental agencies Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap RvO) - € 26.417
Revolving Fund Energy saving Contribution to departmental agencies Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders - € 353
Revolving Fund Energy saving Loans Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders - € 0
Energy and quality of construction Contract Beleidsprogramma Energiebesparing - € 574
Energy and quality of construction Contract Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 861
Energy and quality of construction Contract Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Housing construction Contract Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 516
Quality of living environment Contract Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 616
Quality of living environment Contract Wijkverpleegkundigen - € 13
Energy and quality of construction Subsidies Beleidsprogramma Energiebesparing - € 12.869
Energy and quality of construction Subsidies Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 3.320
Energy and quality of construction Subsidies Energiebesparing verhuurders - € 0
Energy and quality of construction Subsidies FES IAGO - € 975
Energy and quality of construction Subsidies Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energy and quality of construction Subsidies Revolverend fonds EGO - € 0
Energy and quality of construction Subsidies Tijdelijke regeling blok voor blok - € 302
Energy and quality of construction Subsidies Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing - € 607
Housing construction Subsidies Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 515
Quality of living environment Subsidies Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 1.901
Quality of living environment Subsidies Wijkverpleegkundigen - € 0