Woonomgeving en bouw

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kwaliteit woonomgeving bijdragen aan medeoverheden Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 0
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen Beleidsprogramma Energiebesparing(Agentschap RvO) - € 0
Woningbouwproductie Bijdragen aan agentschappen Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap RvO) - € 26.417
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders Bijdragen aan agentschappen Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders - € 353
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders Leningen Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders - € 0
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma Energiebesparing - € 574
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 861
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Woningbouwproductie Opdrachten Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 516
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 616
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Wijkverpleegkundigen - € 13
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma Energiebesparing - € 12.869
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 3.320
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing verhuurders - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) FES IAGO - € 975
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Innovatieregelingen gebouwde omgeving - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Revolverend fonds EGO - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke regeling blok voor blok - € 302
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing - € 607
Woningbouwproductie Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 515
Kwaliteit woonomgeving Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 1.901
Kwaliteit woonomgeving Subsidies(regelingen) Wijkverpleegkundigen - € 0