Kwaliteit Rijksdienst

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bedrijfsvoering Rijk - € 70
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Arbeidsmarkt Communicatie - € 6.013
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Baten-lastenagentschap UBR - € 2.750
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Bedrijfsvoering Rijk - € 699
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Doc-Direkt - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Eigenaarsbijdrage - € 4.550
Kwaliteit Rijksdienst Opdrachten Bedrijfsvoering Rijk - € 11.556
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) Fysieke Werkomgeving Rijk - € 180
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) Subsidie A&O-fonds - € 3.400
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) Subsidie Qiy - € 100