Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Subsidies(regelingen) Gedetineerdenbegeleiding - € 2.073
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire bijstand - € 245
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Reisdocumenten en verkiezingen - € 3.932
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire opleidingen - € 147
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Opdrachten Consulaire informatiesystemen - € 6.354
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Consulaire informatiesystemen - € 628
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Asiel en migratie - € 841
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Visumverlening - € 1.080
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Ambtsberichtenonderzoek - € 20
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Legalisatie en verificatie - € 67
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren Opdrachten Consulaire informatiesystemen - € 5.653
Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur Subsidies(regelingen) Internationaal cultuurbeleid - € 6.039
Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur Subsidies(regelingen) Erfgoed - € 1.116
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's - € 3.105
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europese bewustwording - € 312
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenrogramma’s algemene voorlichting en kleine programma’s 313 € 4.429
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Bijdragen aan agentschappen landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's - € 1.052
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) Instituut Clingendael - € 2.797
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 3.628
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Subsidies(regelingen) overige subsidies - € 281
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties - € 2.861
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Adviesraad Internationale vraagstukken - € 407
Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen Opdrachten Internationale manifestaties en diverse bijdragen - € 131
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Speciaal Tribunaal Libanon - € 1.918
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Internationaal Strafhof - € 19.833
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederland Gastland - € 835
Overig Overig - - € -8