Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 5.595.908
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 1.611.304
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 739.639
34 Sanctietoepassing € 2.861.171
35 Jeugd € 0
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 249.507
37 Vreemdelingen € 1.686.919
91 Apparaat kerndepartement € 445.189
93 Geheim € 2.433