Rechtspleging en rechtsbijstand

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 22.201
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 2.270
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven waarvan personeel overig - € 0
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven waarvan ICT - € 1.937
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 61
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven waarvan materieel overig - € 1.951
Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Raad voor Rechtsbijstand - € 49.836
Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bureau Financieel Toezicht - € 6.146
Adequate toegang tot het rechtsbestel Subsidies(regelingen) Stichting geschillencommissies - € 1.266
Adequate toegang tot het rechtsbestel Subsidies(regelingen) Overig adequate toegang tot het rechtsbestel - € 268
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten WSNP - € 11.618
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Toevoegingen rechtsbijstand - € 423.026
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Overig adequate toegang tot het rechtsbestel - € 510
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak - € 1.071.739
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College Bescherming Persoonsgegevens - € 8.245
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College voor de Rechten van de Mens (CRM) - € 7.086
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK - € 364
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig: Optimale randvoorwaarden - € 572
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel bijdragen aan medeoverheden Bijdragen rechtspleging - € 0
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Subsidies(regelingen) Subsidies rechtspleging - € 867
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Subsidies(regelingen) Subsidies wetgeving - € 1.298
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Opdrachten Opdrachten en onderzoeken rechtspleging - € 43