Safety and combating crime

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Organisational expenses Public Prosecution Service Staff waarvan eigen personeel - € 344.274
Organisational expenses Public Prosecution Service Staff waarvan externe inhuur - € 27.299
Organisational expenses Public Prosecution Service Staff waarvan personeel overig - € 1.957
Organisational expenses Public Prosecution Service Equipment waarvan ICT - € 13.437
Organisational expenses Public Prosecution Service Equipment waarvan SSO's - € 54.765
Organisational expenses Public Prosecution Service Equipment waarvan materieel overig - € 66.372
Management, information and technology Contribution to subnational authorities RIEC's/LIEC - € 7.370
Management, information and technology Contribution to subnational authorities Uitstapprogramma's prostituees - € 1.731
Management, information and technology Contribution to subnational authorities Overig bestuur, informatie en technologie - € 1.111
Management, information and technology Subsidies CCV - € 5.379
Management, information and technology Subsidies Keurmerk Veilig Ondernemen - € 1.600
Management, information and technology Subsidies Uitstapprogramma's prostituees - € 1.099
Management, information and technology Subsidies Overig bestuur, informatie en technologie - € 2.429
Management, information and technology Contract Overig bestuur, informatie en technologie - € 584
Detection and prosecution Contribution to departmental agencies Nederlands Forensisch Instituut (NFI) - € 88.661
Detection and prosecution Contribution to departmental agencies Domeinen - € 0
Detection and prosecution Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) College gerechtelijk deskundigen - € 1.656
Detection and prosecution Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking - € 0
Detection and prosecution Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen (shna) - € 4.879
Detection and prosecution Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties FIU-Nederland - € 0
Detection and prosecution Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overig opsporing en vervolging - € 8.871
Detection and prosecution Subsidies Overig opsporing en vervolging - € 3.073
Detection and prosecution Contract Schadeloosstellingen - € 19.262
Detection and prosecution Contract Keten Informatie Management (KIM) - € 0
Detection and prosecution Contract Onrechtmatige Detentie - € 8.791
Detection and prosecution Contract Herontwerp Strafrechtketen - € 0
Detection and prosecution Contract Gerechtskosten - € 32.975
Detection and prosecution Contract Innovatieagenda - € 0
Detection and prosecution Contract Restituties ontvangsten voorgaande jaren - € 386
Detection and prosecution Contract Verkeershandhaving OM - € 29.212
Detection and prosecution Contract Afpakken - € 0
Detection and prosecution Contract Bewaring, verkoop en vernietiging in beslaggenomen goederen - € 12.099
Detection and prosecution Contract Overig opsporing en vervolging - € 367