Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 344.274
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 27.299
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven waarvan personeel overig - € 1.957
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan ICT - € 13.437
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 54.765
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan materieel overig - € 66.372
Bestuur, informatie en technologie bijdragen aan medeoverheden RIEC's/LIEC - € 7.370
Bestuur, informatie en technologie bijdragen aan medeoverheden Uitstapprogramma's prostituees - € 1.731
Bestuur, informatie en technologie bijdragen aan medeoverheden Overig bestuur, informatie en technologie - € 1.111
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) CCV - € 5.379
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Keurmerk Veilig Ondernemen - € 1.600
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Uitstapprogramma's prostituees - € 1.099
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Overig bestuur, informatie en technologie - € 2.429
Bestuur, informatie en technologie Opdrachten Overig bestuur, informatie en technologie - € 584
Opsporing en vervolging Bijdragen aan agentschappen Nederlands Forensisch Instituut (NFI) - € 88.661
Opsporing en vervolging Bijdragen aan agentschappen Domeinen - € 0
Opsporing en vervolging Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College gerechtelijk deskundigen - € 1.656
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking - € 0
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen (shna) - € 4.879
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties FIU-Nederland - € 0
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overig opsporing en vervolging - € 8.871
Opsporing en vervolging Subsidies(regelingen) Overig opsporing en vervolging - € 3.073
Opsporing en vervolging Opdrachten Schadeloosstellingen - € 19.262
Opsporing en vervolging Opdrachten Keten Informatie Management (KIM) - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Onrechtmatige Detentie - € 8.791
Opsporing en vervolging Opdrachten Herontwerp Strafrechtketen - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Gerechtskosten - € 32.975
Opsporing en vervolging Opdrachten Innovatieagenda - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Restituties ontvangsten voorgaande jaren - € 386
Opsporing en vervolging Opdrachten Verkeershandhaving OM - € 29.212
Opsporing en vervolging Opdrachten Afpakken - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Bewaring, verkoop en vernietiging in beslaggenomen goederen - € 12.099
Opsporing en vervolging Opdrachten Overig opsporing en vervolging - € 367