Youth

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Organisational expenses Child protection council Staff waarvan eigen personeel - € 0
Organisational expenses Child protection council Staff waarvan externe inhuur - € 0
Organisational expenses Child protection council Staff waarvan personeel overig - € 0
Organisational expenses Child protection council Equipment waarvan ICT - € 0
Organisational expenses Child protection council Equipment waarvan SSO's - € 0
Organisational expenses Child protection council Equipment waarvan materieel overig - € 0
Child protection measures Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) - € 0
Child protection measures Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NIDOS - opvang - € 0
Child protection measures Contribution to subnational authorities Bureaus jeugdzorg - jeugdbescherming - € 0
Child protection measures Contribution to subnational authorities BES Voogdijraad - € 0
Child protection measures Contribution to subnational authorities Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's - € 0
Child protection measures Subsidies Jeugdbescherming - € 0
Child protection measures Subsidies Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV - € 0
Child protection measures Contract Jeugdbescherming - Regeling tegemoetkoming adoptiekosten - € 0
Child protection measures Contract Stelsel Jeugdzorg - € 0
Child protection measures Contract Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik - € 0
Child protection measures Contract Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV - € 0
Implementing judicial sanctions youth Contribution to departmental agencies DJI - jeugd - € 0
Implementing judicial sanctions youth Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) HALT - € 0
Implementing judicial sanctions youth Contribution to subnational authorities Bureaus jeugdzorg - jeugdreclassering - € 0
Implementing judicial sanctions youth Contribution to subnational authorities Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV - € 0
Implementing judicial sanctions youth Subsidies Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV - € 0
Implementing judicial sanctions youth Contract Risicojeugd & jeugdgroepen - € 0
Implementing judicial sanctions youth Contract Projecten jeugd straf - € 0
Implementing judicial sanctions youth Contract Veiligheidshuizen - € 0
Implementing judicial sanctions youth Contract taakstraffen/erkende gedragsinterventies - € 0