Jeugd

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 0
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 0
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan personeel overig - € 0
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan ICT - € 0
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 0
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan materieel overig - € 0
Uitvoering jeugdbescherming Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) - € 0
Uitvoering jeugdbescherming Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NIDOS - opvang - € 0
Uitvoering jeugdbescherming bijdragen aan medeoverheden Bureaus jeugdzorg - jeugdbescherming - € 0
Uitvoering jeugdbescherming bijdragen aan medeoverheden BES Voogdijraad - € 0
Uitvoering jeugdbescherming bijdragen aan medeoverheden Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's - € 0
Uitvoering jeugdbescherming Subsidies(regelingen) Jeugdbescherming - € 0
Uitvoering jeugdbescherming Subsidies(regelingen) Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV - € 0
Uitvoering jeugdbescherming Opdrachten Jeugdbescherming - Regeling tegemoetkoming adoptiekosten - € 0
Uitvoering jeugdbescherming Opdrachten Stelsel Jeugdzorg - € 0
Uitvoering jeugdbescherming Opdrachten Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik - € 0
Uitvoering jeugdbescherming Opdrachten Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV - € 0
Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd Bijdragen aan agentschappen DJI - jeugd - € 0
Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s HALT - € 0
Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd bijdragen aan medeoverheden Bureaus jeugdzorg - jeugdreclassering - € 0
Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd bijdragen aan medeoverheden Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV - € 0
Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd Subsidies(regelingen) Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV - € 0
Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd Opdrachten Risicojeugd & jeugdgroepen - € 0
Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd Opdrachten Projecten jeugd straf - € 0
Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd Opdrachten Veiligheidshuizen - € 0
Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd Opdrachten taakstraffen/erkende gedragsinterventies - € 0