Vreemdelingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan agentschappen Immigratie- en Naturalisatiedienst - € 371.020
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - € 1.124.049
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nidos-opvang - € 134.561
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen bijdragen aan medeoverheden Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen - € 7
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Subsidies(regelingen) Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) - € 11.577
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Subsidies(regelingen) Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen - € 1.595
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Biometrie - € 0
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Vernieuwing Grensmanagement - € 0
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Keteninformatisering - € 13.814
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Versterking vreemdelingenketen - € 4.052
Terugkeer Bijdragen aan agentschappen DJI (DVenO) - € 7.880
Terugkeer Subsidies(regelingen) REAN-regeling - € 10.346
Terugkeer Opdrachten Vreemdelingen vertrek - € 8.018