Apparaat kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 246.065
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 34.529
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven waarvan personeel overig - € 1.747
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan ICT - € 18.418
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 116.801
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan materieel overig - € 27.629