Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 349
Algemeen Subsidies(regelingen) Koninklijk Paleis Amsterdam - € 173
Algemeen Opdrachten Internationale Samenwerking - € 349
Algemeen Opdrachten Opdrachten - € 0
Verzameluitkeringen bijdragen aan medeoverheden IPSV en impulsbudget - € 0
Verzameluitkeringen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties IPSV en impulsbudget - € 0
Verzameluitkeringen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Oude regelingen wonen - € 0