Openbaar bestuur en democratie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Communicatie, kennisdeling en onderzoek 41,052 € 105
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Diverse subsidies 2,973 € 4.312
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Oorlogsgravenstichting (OGS) 37,166 € 3.511
Bestuurlijke en financiele verhouding Opdrachten Communicatie, kennisdeling en onderzoek - € 3.942
Bestuurlijke en financiele verhouding Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen internationaal 5,136 € 65
Participatie Subsidies(regelingen) Politieke partijen 3,898 € 17.330
Participatie Opdrachten Kiesraad 793 € 401
Participatie Opdrachten Raadgevend referendum 305 € 987
Participatie Opdrachten Verkiezingen - € 1.779
Participatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Raadgevend referendum 48,354 € 1.639
Participatie bijdragen aan medeoverheden Experiment centrale stemopneming 179 € 304
Participatie bijdragen aan medeoverheden Verkiezingen 27,111 € 46
Participatie Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Kiesraad 16,376 € 4