Service-oriented and innovative government

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Reducing regulatory burdens Subsidies Vermindering regeldruk en administratieve lasten 16,124 € 0
Reducing regulatory burdens Contract Vermindering regeldruk en administratieve lasten 2,802 € 0
Reducing regulatory burdens Contribution to departmental agencies Vermindering regeldruk en administratieve lasten 5,587 € 0
Reducing regulatory burdens Contribution to subnational authorities Bijdrage aan gemeenten 5,428 € 0
Reducing regulatory burdens Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen internationaal 130 € 0
Information policy and development of e-government facilities Subsidies (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 282
Information policy and development of e-government facilities Contract (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 10.616
Information policy and development of e-government facilities Contract Aanpak fraudebestrijding 28,672 € 9.301
Information policy and development of e-government facilities Contract Baten-lastenagentschap Logius 8,242 € 0
Information policy and development of e-government facilities Contract Implementatie NUP (VNG) 8,242 € 0
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen (Logius) 20,431 € 0
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies Aanpak fraudebestrijding 2,485 € 2.460
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies Agentschap Logius 422,040 € 9.823
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies Agentschap RvIG 411,850 € 1.259
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies Agentschap UBR 411,850 € 579
Information policy and development of e-government facilities Contribution to subnational authorities Loketkosten gemeenten 195,399 € 0
Information policy and development of e-government facilities Contribution to subnational authorities Bijdragen aan gemeenten 20,299 € 273
Information policy and development of e-government facilities Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen 189,960 € 60
Reliable delivery of e-government services Contract Beheer e-overheidsvoorzieningen 85,523 € 600
Reliable delivery of e-government services Contract Officiële publicaties en wettenbank - € 1.847
Reliable delivery of e-government services Contribution to departmental agencies Agentschap BPR 2,466 € 0
Reliable delivery of e-government services Contribution to departmental agencies Agentschap Logius 14,704 € 85.924
Reliable delivery of e-government services Contribution to departmental agencies Agentschap RvIG 692 € 3.631
Reliable delivery of e-government services Contribution to departmental agencies Agentschap UBR 181 € 5.908
Reliable delivery of e-government services Contribution to departmental agencies Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius) - € 0
Citizenship Subsidies Comité 4/5 mei 3 € 106
Citizenship Subsidies Huis voor Democratie en rechtstaat 508 € 0
Citizenship Subsidies ProDemos 14,012 € 4.238
Citizenship Subsidies Programma burgerschap - € 252
Citizenship Contract Democratie 14,012 € 847
Citizenship Contract Programma burgerschap 13,923 € 585
Travel documents and basic administration of persons Subsidies Beleid GBA en reisdocumenten - € 0
Travel documents and basic administration of persons Contract Beleid BRP en reisdocumenten - € 6.578
Travel documents and basic administration of persons Contract Modernisering GBA - € 0
Travel documents and basic administration of persons Contract ORRA 190,000 € 0
Travel documents and basic administration of persons Contract Operatie BRP 190,000 € 11.829
Travel documents and basic administration of persons Contribution to departmental agencies Agentschap BPR 15,892 € 0
Travel documents and basic administration of persons Contribution to departmental agencies Agentschap RvIG - € 36.661
Travel documents and basic administration of persons Contribution to subnational authorities Bijdragen aan gemeenten - € 170