Government employment

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Government as employer Subsidies Diverse subsidies - € 2.493
Government as employer Subsidies Programma Veilige Publieke Taak - € 0
Government as employer Subsidies Subsidies Overlegstelsel - € 4.445
Government as employer Subsidies Subsidies internationaal - € 197
Government as employer Contract Arbeidsmarktbeleid - € 3.211
Government as employer Contract Programma Veilige Publieke Taak - € 20
Government as employer Contract Zorg voor politieke ambtsdragers - € 497
Government as employer Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Arbeidsmarktbeleid - € 7
Government as employer Contribution to other budget chapters Bijdrage aan de NOM - € 0
Pensions, benefits and appointment arrangements Income transfer Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 5.815
Pensions, benefits and appointment arrangements Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP) - € 12.433