Arbeidszaken overheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 2.493
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Programma Veilige Publieke Taak - € 0
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Subsidies Overlegstelsel - € 4.445
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Subsidies internationaal - € 197
Overheid als werkgever Opdrachten Arbeidsmarktbeleid - € 3.211
Overheid als werkgever Opdrachten Programma Veilige Publieke Taak - € 20
Overheid als werkgever Opdrachten Zorg voor politieke ambtsdragers - € 497
Overheid als werkgever Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Arbeidsmarktbeleid - € 7
Overheid als werkgever Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bijdrage aan de NOM - € 0
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen Inkomensoverdrachten Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 5.815
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP) - € 12.433