Studiefinanciering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten basisbeurs Gift Caribisch Nederland ( R) € 1.075.460
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten basisbeurs Prestatiebeurs (NR) Prestatiebeurs (NR) € -61.338
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten aanvullendebeurs gift Gift ( R) € 585.282
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten aanvullendebeurs prestatiebeurs Prestatiebeurs (NR) € 172.479
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten reisvoorziening Bijdrage aan vervoersbe-drijven Bijdrage aan vervoersbedrijven ( R) € 1.605.171
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten reisvoorziening Gift Gift ( R) € 639.958
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten reisvoorziening Prestatiebeurs Prestatiebeurs ( R) € -824.622
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven relevant Overige uitgaven relevant ( R) € 117.723
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Caribisch Nederland Caribisch Nederland ( R) € 3.320
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven niet-relevant Overige uitgaven niet-relevant (NR) € -110.836
Studiefinanciering Leningen Rentedragende lening Rentedragende lening (NR) € 2.238.174
Studiefinanciering Leningen Collegegeldkrediet Collegegeldkrediet (NR) € 262.036
Studiefinanciering Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) € 125.255