Compensation of school expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer TS17-Minderjarige deelnemers bol Minderjarige deelnemers bol ( R) € 15
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer TS 18+Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) ( R) € 3.327
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer TS 18+Deeltijd vo ® Deeltijd vo ( R) € 2.065
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+Volwassenenonderwijs (vavo) ® Volwassenenonderwijs (vavo) ( R) € 5.787
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+Meerderjarige scholieren vo ® Meerderjarige scholieren vo ( R) € 53.369
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+Meerderjarige scholieren vso ® Meerderjarige scholieren vso ( R) € 4.730
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+STOEB/ALR (NR) STOEB/ALR (NR) € 495
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) € 16.921