Media

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Media Funding Publieke Omroep (omroepinstellingen) Landelijke publieke omroep € 765.473
Media Funding Landelijke publieke omroep Wereldomroep € 0
Media Funding Wereldomroep Regionale omroep € 158.151
Media Funding Regionale omroep Minderhedenprogrammering € 0
Media Funding Minderhedenprogram-mering Bezuinigingen Publieke Omroep € 0
Media Funding Stichting Omroep Muziek Stichting Omroep Muziek € 15.952
Media Funding Uitzenden en uitzendge-reedmaken Uitzenden en uitzendgereedmaken € 25.577
Media Funding Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) € 23.315
Media Funding Dotaties, bijdragen publieke omroep Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties € 19.613
Media Funding Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties Stimuleringsfonds voor de Journalistiek € 2.156
Media Funding Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO) € 8.064
Media Funding Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO) Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) € 1.498
Media Funding Mediawijsheid Expertise-centrum (Bewust mediagebruik) Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) € 1.535
Media Funding Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) Kabelraden € 0
Media Funding Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR) Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR) € -8.917
Media Funding Overige bekostiging media (uit rente AMR) Overige bekostiging media (uit rente AMR) € 134
Media Funding Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016 Vierjaarlijkse instellingen € 330
Media Subsidies Subsidies Subsidies € 358
Media Contract Contract Contract € 899
Media Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Commissariaat voor de Media Commissariaat voor de Media € 5.271
Media Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen en contributies Uitvoering internationale verdragen en contributies € 60