Onderzoek en wetenschapsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging NWO NWO € 489.560
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging KNAW KNAW € 89.435
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging KB KB € 90.611
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging NWO Talentenontwikkeling NWO Talentenontwikkeling € 161.409
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging NWO STW NWO STW € 8.000
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging NWO Grootschalige researchinfrastructuur NWO Grootschalige researchinfrastructuur € 55.295
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging NWO Nationaal Regie-orgaan Onderwijson-derzoek NWO Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek € 23.258
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging Poolonderzoek Poolonderzoek € 3.147
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging Caribisch Nederland Caribisch Nederland € 2.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) LF TUD bibliotheek LF TUD bibliotheek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Stichting SURF Stichting SURF € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) CPG CPG € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Montesquieu Instituut Montesquieu Instituut € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Max Planck Instituut Max Planck Instituut € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) NCB/Nationaal Herbarium NCB/Nationaal Herbarium € 6.266
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) BPRC BPRC € 8.359
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) NEMO NEMO € 3.393
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) STT STT € 221
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) NTU/INL NTU/INL € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) EIB EIB € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Subsidieregeling St. AAP - € 1.032
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Caribisch Nederland Caribisch Nederland € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Gezondheidsonderzoek Gezondheidsonderzoek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Poolonderzoek Poolonderzoek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Genomics Genomics € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Nationale coördinatie Nationale coördinatie € 1.352
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Bilaterale samenwerking Bilaterale samenwerking € 1.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN) Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN) € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Grootschalige researchfaci-liteiten Grootschalige researchfaciliteit € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) SURFnet SURFnet € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) NCB biodiversiteit NCB biodiversiteit € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) ITER-2 ITER-2 € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Hersenen en Cognitie Hersenen en Cognitie € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Nader te verdelen Nader te verdelen € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Opdrachten Opdrachten Opdrachten € 318
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs € 291
Onderzoek en Wetenschapsbeleid bijdragen aan medeoverheden Nationaal contactpunt Kaderprogramma Nationaal contactpunt Kaderprogramma € 813
Onderzoek en Wetenschapsbeleid bijdragen aan medeoverheden Kenniswerkers Kenniswerkers € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBC EMBC € 832
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBL EMBL € 5.016
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESA ESA € 31.061
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CERN CERN € 44.937
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESO ESO € 9.044
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NTU/INL NTU/INL € 2.489