Research and science

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding NWO NWO € 489.560
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding KNAW KNAW € 89.435
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Funding KB KB € 90.611
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging NWO Talentenontwikkeling NWO Talentenontwikkeling € 161.409
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging NWO STW NWO STW € 8.000
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging NWO Grootschalige researchinfrastructuur NWO Grootschalige researchinfrastructuur € 55.295
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging NWO Nationaal Regie-orgaan Onderwijson-derzoek NWO Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek € 23.258
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging Poolonderzoek Poolonderzoek € 3.147
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Aanvullende bekostiging Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands € 2.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies LF TUD bibliotheek LF TUD bibliotheek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Stichting SURF Stichting SURF € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies CPG CPG € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Montesquieu Instituut Montesquieu Instituut € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Max Planck Instituut Max Planck Instituut € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies NCB/Nationaal Herbarium NCB/Nationaal Herbarium € 6.266
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies BPRC BPRC € 8.359
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies NEMO NEMO € 3.393
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies STT STT € 221
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies NTU/INL NTU/INL € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies EIB EIB € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Subsidieregeling St. AAP - € 1.032
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Gezondheidsonderzoek Gezondheidsonderzoek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Poolonderzoek Poolonderzoek € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Genomics Genomics € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Nationale coördinatie Nationale coördinatie € 1.352
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Bilaterale samenwerking Bilaterale samenwerking € 1.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN) Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN) € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Grootschalige researchfaci-liteiten Grootschalige researchfaciliteit € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies SURFnet SURFnet € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies NCB biodiversiteit NCB biodiversiteit € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies ITER-2 ITER-2 € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Hersenen en Cognitie Hersenen en Cognitie € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies Nader te verdelen Nader te verdelen € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Contract Contract Contract € 318
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs € 291
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Contribution to subnational authorities Nationaal contactpunt Kaderprogramma Nationaal contactpunt Kaderprogramma € 813
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Contribution to subnational authorities Kenniswerkers Kenniswerkers € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBC EMBC € 832
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBL EMBL € 5.016
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESA ESA € 31.061
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CERN CERN € 44.937
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESO ESO € 9.044
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NTU/INL NTU/INL € 2.489