Primary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Primair Onderwijs Funding Bekostiging Primair Onderwijs Bekostiging Primair Onderwijs € 9.515.641
Primair Onderwijs Funding Bekostiging Caribisch Nederland Bekostiging Caribisch Nederland € 16.707
Primair Onderwijs Funding Prestatiebox - € 156.230
Primair Onderwijs Funding Conciërgeregeling Conciërgeregeling € 0
Primair Onderwijs Funding Subsidieregeling Passend Onderwijs Subsidieregeling Passend Onderwijs € 0
Primair Onderwijs Funding Onderwijstijdverlenging Onderwijstijdverlenging € 0
Primair Onderwijs Funding Miscellaneous Miscellaneous € 14.210
Primair Onderwijs Subsidies Regeling Onderwijsvoor-ziening jonggehandi-capten Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.000
Primair Onderwijs Subsidies Nederlands onderwijs buitenland Nederlands onderwijs buitenland € 13.486
Primair Onderwijs Subsidies Herstart en Op de Rails Herstart en Op de Rails € 0
Primair Onderwijs Subsidies Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) € 5.900
Primair Onderwijs Subsidies Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 10.130
Primair Onderwijs Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 34.756
Primair Onderwijs Contract Dienst Uitvoering Onderwijs - € 9.982
Primair Onderwijs Contribution to departmental agencies Stichting Vervangings-fonds en Particpatie-fonds Dienst Uitvoering Onderwijs € 25.538
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangings-fonds en Particpatie-fonds Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds € 24.358
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfsgezondheid Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfsgezondheid € 13
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) UWV UWV € 1.072
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 261.750
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Convenant G37 Convenant G37 € 95.000
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Ondersteuning G86 Ondersteuning G86 € 4.700
Primair Onderwijs Contribution to social funds Brede Scholen Brede Scholen € 0