Vocational Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Vocational Education Funding Bekostiging roc’s/overige regelingen Bekostiging roc's/overige regelingen € 3.210.597
Vocational Education Funding Bekostiging kbb’s Bekostiging kbb's € 0
Vocational Education Funding Bekostiging Caribisch Nederland Bekostiging Caribisch Nederland € 7.020
Vocational Education Funding Bekostiging vavo Bekostiging vavo € 61.190
Vocational Education Funding Investeringsbudget Investeringsbudget € 179.935
Vocational Education Funding Resultaatsafhankelijk budget Resultaatsafhankelijk budget € 118.688
Vocational Education Funding Schoolmaatschappelijk werk in het mbo Schoolmaatschappelijk werk in het mbo € 15.003
Vocational Education Funding Regionaal Investerings-fonds Regionaal Investeringsfonds € 15.834
Vocational Education Funding Salarismix Randstadre-gio’s Salarismix Randstadregio's € 41.277
Vocational Education Funding Plusvoorzieningen overbelaste jongeren Plusvoorzieningen overbelaste jongeren € 30.400
Vocational Education Funding Programmagelden regio’s Programmagelden regio's € 19.150
Vocational Education Funding Tegemoetkoming schoolkosten mbo Tegemoetkoming schoolkosten mbo € 4.968
Vocational Education Funding Convenanten met RMC-regio’s Convenanten met RMC-regio's € 0
Vocational Education Funding Taal en Rekenen Taal en Rekenen € 0
Vocational Education Funding Leerlinggebonden financiering (LGF) Leerlinggebonden financiering (LGF) € 0
Vocational Education Funding School-ex 2.0 School-ex 2.0 € 0
Vocational Education Funding Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 € 0
Vocational Education Funding Versterken centrale en uniforme toetsing Versterken centrale en uniforme toetsing € 0
Vocational Education Funding RMC’s RMC's € 0
Vocational Education Funding Stagebox Stagebox € 0
Vocational Education Subsidies Subsidieregeling praktijkleren Subsidieregeling praktijkleren € 188.450
Vocational Education Subsidies Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal € 11.688
Vocational Education Subsidies Pilots laaggeletterdheid Pilots laaggeletterdheid € 0
Vocational Education Subsidies Loopbaanorientatie Loopbaanorientatie € 737
Vocational Education Subsidies ROC Leiden ROC Leiden € 32.458
Vocational Education Subsidies Sectorplan mbo-hbo techniek Sectorplan mbo-hbo techniek € 0
Vocational Education Subsidies Netwerkscholen Netwerkscholen € 0
Vocational Education Subsidies Overige subsidies Overige subsidies € 20.925
Vocational Education Contract In- en uitbesteding In- en uitbesteding € 3.515
Vocational Education Contract Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands € 8.127
Vocational Education Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs € 27.312
Vocational Education Contribution to departmental agencies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 2.448
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) College voor Toetsen en Examens College voor Toetsen en Examens € 0
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Wet SLOA Wet SLOA € 0
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SBB SBB € 3.984
Vocational Education Contribution to subnational authorities RMC’s RMC's € 33.350
Vocational Education Contribution to subnational authorities Educatie Educatie € 57.548
Vocational Education Contribution to subnational authorities Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands € 1.722
Vocational Education Contribution to subnational authorities Regionaal Programma Regionaal Programma € 21.850
Vocational Education Contribution to social funds Participatiebudget Participatiebudget € 0