Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging roc’s/overige regelingen Bekostiging roc's/overige regelingen € 3.210.597
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging kbb’s Bekostiging kbb's € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland Bekostiging Caribisch Nederland € 7.020
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging vavo Bekostiging vavo € 61.190
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Investeringsbudget Investeringsbudget € 179.935
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Resultaatsafhankelijk budget Resultaatsafhankelijk budget € 118.688
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Schoolmaatschappelijk werk in het mbo Schoolmaatschappelijk werk in het mbo € 15.003
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Regionaal Investerings-fonds Regionaal Investeringsfonds € 15.834
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Salarismix Randstadre-gio’s Salarismix Randstadregio's € 41.277
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Plusvoorzieningen overbelaste jongeren Plusvoorzieningen overbelaste jongeren € 30.400
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Programmagelden regio’s Programmagelden regio's € 19.150
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Tegemoetkoming schoolkosten mbo Tegemoetkoming schoolkosten mbo € 4.968
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Convenanten met RMC-regio’s Convenanten met RMC-regio's € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Taal en Rekenen Taal en Rekenen € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Leerlinggebonden financiering (LGF) Leerlinggebonden financiering (LGF) € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging School-ex 2.0 School-ex 2.0 € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Versterken centrale en uniforme toetsing Versterken centrale en uniforme toetsing € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging RMC’s RMC's € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Stagebox Stagebox € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling praktijkleren Subsidieregeling praktijkleren € 188.450
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal € 11.688
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Pilots laaggeletterdheid Pilots laaggeletterdheid € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Loopbaanorientatie Loopbaanorientatie € 737
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) ROC Leiden ROC Leiden € 32.458
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Sectorplan mbo-hbo techniek Sectorplan mbo-hbo techniek € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Netwerkscholen Netwerkscholen € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Overige subsidies Overige subsidies € 20.925
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opdrachten In- en uitbesteding In- en uitbesteding € 3.515
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opdrachten Caribisch Nederland Caribisch Nederland € 8.127
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs € 27.312
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 2.448
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College voor Toetsen en Examens College voor Toetsen en Examens € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Wet SLOA Wet SLOA € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SBB SBB € 3.984
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijdragen aan medeoverheden RMC’s RMC's € 33.350
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijdragen aan medeoverheden Educatie Educatie € 57.548
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland Caribisch Nederland € 1.722
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijdragen aan medeoverheden Regionaal Programma Regionaal Programma € 21.850
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan sociale fondsen Participatiebudget Participatiebudget € 0