Wetenschappelijk onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderwijsdeel wo Onderwijsdeel wo € 1.731.117
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderzoeksdeel wo Onderzoeksdeel wo € 1.768.756
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek € 653.359
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging flexibel hoger onderwijs (Leven Lang Leren) Bekostiging flexibel hoger onderwijs (Leven Lang Leren) € 0
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Bekostiging tweede mastergraden in het wo Bekostiging tweede mastergraden in het wo € 0
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderwijskaliteit en studiesucces, en profilering Onderwijskaliteit en studiesucces, en profilering € 144.884
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Sirius programma Subsidieregeling Sirius programma € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Libertas Noodfonds Subsidieregeling Libertas Noodfonds € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) 3TU’s samenwerking 3TU’s samenwerking € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Open en online onderwijs Open en online onderwijs € 1.027
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidieregeling Programma Akademie assistenten Subsidieregeling Programma Akademie assistenten € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Toetsing en Toetsgestuurd leren Toetsing en Toetsgestuurd leren € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Overig Overig € 2.133
Wetenschappelijk onderwijs Opdrachten Uitbesteding Uitbesteding € 2.716
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) € 0
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Organisaties excl. NVAO, SKI 123, PBT en SURF Organisaties excl. NVAO, SKI 123, PBT en SURF € 24.213