Internationaal beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) € 632
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) € 600
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Frans-Nederlandse academie (FNA) Frans-Nederlandse academie (FNA) € 0
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur € 211
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Overige incidentele subsidies Overige incidentele subsidies € 152
Internationaal beleid Opdrachten Beleidson-derzoek en benchmarking Beleidsonderzoek en benchmarking € 61
Internationaal beleid Opdrachten Incidentele Internationale activiteiten Incidentele Internationale activiteiten € 3
Internationaal beleid Opdrachten EU-Voorzitterschap EU-Voorzitterschap € 938
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OCW-vertegenwoordiging in het buitenland OCW-vertegenwoordiging in het buitenland € 135
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EP Nuffic EP Nuffic € 3.566
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederlandse Taalunie Nederlandse Taalunie € 2.806
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europa College Brugge Europa College Brugge € 30
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco Unesco € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OESO CERI OESO CERI € 71
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Fulbright Center Fulbright Center € 368
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties DCCIC DCCIC € 90
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Ons Erfdeel Stichting Ons Erfdeel € 185
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training € 1.963
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Programma’s Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Incidentele EU-programma’s en activiteiten Incidentele EU-programma's en activiteiten € 20
Internationaal beleid Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Vlaams-Nederlands huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) Vlaams-Nederlands huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) € 450