Education labour market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Professionalisering po/vo/bve Professionalisering po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Functiemix VO Randstadre-gio’s Functiemix VO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Salarismix MBO Randstad-regio’s Salarismix MBO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 24.612
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding G.O.- en vakbondsfacili-teiten po G.O.- en vakbondsfaciliteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Lerarenbeurs/zij-instroom Lerarenbeurs/zij-instroom € 115.534
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 16.774
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 17.418
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Verankering academische opleidingsschool Verankering academische opleidingsschool € 1.120
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies InnovatieImpuls Onderwijs InnovatieImpuls Onderwijs € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Onderwijscoöperatie Onderwijscoöperatie € 3.015
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Open Universiteit (LOOK) Open Universiteit (LOOK) € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Promotiebeurs voor leraren Promotiebeurs voor leraren € 6.502
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Projecten professionali-sering Projecten professionalisering € 1.092
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 654
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Overige projecten Overige projecten € 5.142
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Onderzoek, ramingen en communicatie Onderzoek, ramingen en communicatie € 3.837
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Leraren- en schoolleiders Leraren- en schoolleiders € 7.071
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs € 5.823
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds Bedrijfsgezondheid Stichting Vervangingsfonds Bedrijfsgezondheid € 0