Inzet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Inzet Opdrachten - Crisisbeheersingsoperaties (HGIS) 170,420 € 275.226
Inzet Opdrachten - Financiering nationale inzet krijgsmacht 2,581 € 1.787
Inzet Opdrachten - Overige inzet 4,245 € 200