Army tasks

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Contract - Gereedstelling 87,150 € 52.260
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Contract - instandhouding 67,842 € 118.493
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Staff - waarvan eigen personeel - € 936.887
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Staff - waarvan externe inhuur - € 4.168
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Equipment - waarvan overige exploitatie 54,157 € 103.856
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Equipment - waarvan bijdrage aan SSO Paresto 14,535 € 2.915