Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Opdrachten - Gereedstelling 20,538 € 10.504
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Opdrachten - instandhouding 128,978 € 186.591
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Personele uitgaven - waarvan eigen personeel 401,910 € 408.174
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Personele uitgaven - waarvan externe inhuur - € 6.888
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie 96,451 € 89.903
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO Paresto 3,442 € 2.587