Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen Algemeen Subsidies en bijdragen 21,682 € 29.732
Algemeen Algemeen Bijdrage NAVO en internationale samenwerking 39,906 € 56.675
Algemeen Algemeen Overige uitgaven 38,978 € 20.621