Externe veiligheid en risico's

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Veiligheid chemische stoffen Opdrachten - - € 3.976
Veiligheid chemische stoffen Subsidies(regelingen) - NANoREG - € 1.100
Veiligheid chemische stoffen Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 336
Veiligheid chemische stoffen Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 1.330
Veiligheid chemische stoffen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0
Veiligheid biotechnologie Opdrachten - - € 1.621
Veiligheid biotechnologie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0
Veiligheid bedrijven en transport Opdrachten - Omgevingsveiligheid - € 868
Veiligheid bedrijven en transport Opdrachten - Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnetten - € 345
Veiligheid bedrijven en transport Opdrachten - Overige opdrachten - € 2.235
Veiligheid bedrijven en transport Subsidies(regelingen) - Asbest en safety deals - € 15.196
Veiligheid bedrijven en transport Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 1.977
Veiligheid bedrijven en transport Bijdragen aan agentschappen -waarvan bijdrage aan RWS - € 2.629
Veiligheid bedrijven en transport bijdragen aan medeoverheden - Bijdragen asbestsanering - € 0
Veiligheid bedrijven en transport bijdragen aan medeoverheden - Bijdragen programma Externe Veiligheid - € 60
Veiligheid bedrijven en transport bijdragen aan medeoverheden - Overige bijdrage aan medeoverheden - € 0
Veiligheid bedrijven en transport Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 0
Veiligheid bedrijven en transport Inkomensoverdrachten - - € 2.990