Income assistance Compensation and Social employment

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Income assistance Compensation and Social employment Income transfer Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten - € 5.711.137
Income assistance Compensation and Social employment Income transfer Participatiebudget - € 459
Income assistance Compensation and Social employment Income transfer WSW - € 17.447
Income assistance Compensation and Social employment Income transfer TW - € 496.400
Income assistance Compensation and Social employment Income transfer AIO - € 245.067
Income assistance Compensation and Social employment Income transfer Bijstand zelfstandigen - € 56.427
Income assistance Compensation and Social employment Income transfer Repatriëringsregelingen - € 0
Income assistance Compensation and Social employment Income transfer Bijstand buitenland - € 1.500
Income assistance Compensation and Social employment Income transfer Onderstand (Caribisch Nederland) - € 2.077
Income assistance Compensation and Social employment Guarantee Guarantee - € 41
Income assistance Compensation and Social employment Subsidies Subsidies - € 92.361
Income assistance Compensation and Social employment Contract Contract - € 2.183
Income assistance Compensation and Social employment Funding Nibud - € 304
Income assistance Compensation and Social employment Funding ZonMW - € 478
Income assistance Compensation and Social employment Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZonMW - € 236