Arbeidsongeschiktheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Arbeidsongeschiktheid Inkomensoverdrachten Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland) - € 682
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten IVA - € 1.712.782
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WGA - € 2.327.604
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WGA eigen risico - € 327.861
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WAO - € 4.615.558
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WAZ - € 154.878
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Bijdrage aan ZBO's /RWT's Re-integratie WIA/WAO/WAZ - € 60.933